‘Kentsel Gelişim Sağlıklı Şekilde Sürdürülmeli’

28 Kasım of 2010 by

‘Kentsel Gelişim Sağlıklı Şekilde Sürdürülmeli’

Marmara Belediyeler Birliği’nin desteğiyle gerçekleşen 2. Avrasya Yerel Yönetimler Kongresi, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Devlet Bakanı Faruk Çelik ile Kadir Topbaş, Recep Altepe, Asım Güzelbey ve Mehmet Özhaseki’nin de aralarında bulunduğu Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Planlama ve Kentsel Gelişim’ temalı program, Türkiye’nin yanında Asya ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinden gelen belediye başkanlarını ve kent yöneticilerini de bir araya getirdi. Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe kentsel gelişimin, sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, TİKA ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ikincisi yapılan Avrasya Yerel Yönetimler Kongresi, Haliç Kongre Merkezi Sadabad Salonu’nda düzenlenen törenle başladı. Kongrenin açılış törenine TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı Faruk Çelik, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ile Türkiye’nin yanı sıra çeşitli Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen belediye başkanları katıldı.

‘Küreselleşme Kentlerin Önemini Artırdı’

Kongrenin açılış töreninde konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, küreselleşmeyle birlikte kentlerin öneminin arttığını belirterek, ulaşım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı dönüşümün kentleri, çok geniş coğrafyaların ekonomik, sosyal ve kültürel merkezleri haline getirdiğini kaydetti. Makine gücünün yerini günümüzde bilişim teknolojilerinin aldığını ve bilişim teknolojilerinin ana girdisi olan bilginin kentlerde üretildiğine dikkat çeken Başkan Altepe, “Küreselleşme, bir taraftan kentleri beslerken, kentler de küreselleşmeyi hızlandırmaktadır. Artık büyük bir şehre dönüşen dünyamızın önünde bulunan en temel sorunlardan biri de kentsel gelişimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesidir. Bu bakımdan, 2. Avrasya Yerel Yönetimler Kongresi’nin ‘Planlama ve Kentsel Gelişim’ olarak belirlenen bu yılki temâsı özel bir önem taşımaktadır. Bilindiği üzere 2004 yılından bu yana ülkemizin yaptığı yerel yönetimler reformunun ana amacı da kentlerimizi daha yaşanabilir mekânlar haline getirmektir. Bu reformlar sayesinde artık belediyelerimiz geçmişle mukayese edilemeyecek ölçüde güçlü bir konuma gelmiştir” dedi.

‘Mbb Her Alanda Aktif Görev Alıyor’

Türkiye’de yerel yönetim reformunun yapılması sürecinde Marmara Belediyeler Birliği olarak merkezî hükümet nezdinde önemli girişimlerinin olduğuna değinen Başkan Altepe, yine bölgede çevre düzeni planlarının hazırlanması ve stratejik planlama sürecinde birlik olarak aktif görevler aldıklarını hatırlattı. Geçen yıl Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile imzaladıkları protokol çerçevesinde, bütün üye belediyeleri, Avrupa kentsel yaşam standartları konusunda eğitimden geçirdiklerini dile getiren Başkan Altepe, “Bu yıl, Çevre ve Orman Bakanlığı ile ortak bir çalışma başlattık ve kentsel çevrenin korunması için kapsamlı bir program uygulayacağız. Son olarak Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile imzaladığımız protokol ile bölgemizdeki şehirlerin ‘özürlü dostu’ şehirler haline gelmesi için çabalayacağız. Bu konuda yalnızca eğitimlerle değil, yayınlarla ve saha çalışmalarıyla da üye belediyelerimize destek vereceğiz. Bu çerçevede nihai amacımız, Avrupa Kentsel Şartı ve Kentli Hakları Deklarasyonu’na uygun şehirlerin inşa edilmesi ve geliştirilmesidir. Bu amaçla, bölgemizdeki belediyelerin Avrupa Kentsel Şartı’nı kabul etmelerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatacağız” diye konuştu.

‘Bölgede Adil Gelir Dağılımı Sağlanmalı’

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de özellikle son yıllarda Avrasya bölgesinin dünya genelindeki stratejik öneminin arttığına dikkat çekerek, dünya genelindeki gaz ve petrol rezervinin yüzde 72’sinin Avrasya bölgesinde oluğunu vurguladı. Dünya genelinde 2050 yılında oluşması beklenen Milli Gelirin yüzde 60’ına bu bölgenin sahip olacağının öngörüldüğünü ifade eden Şahin, “Bu bağlamda Avrasya bölgesindeki tüm toplamların refahının artması için gelirin adil dağılımının sağlanması gerekir. Bugüne kadar bölgede refahın artması için her türlü katkıyı veren Türkiye, bundan sonrada aynı hassasiyeti göstermeye devam edecektir. Avrasya’nın barışla anılan bir bölge haline gelmesi hedefi doğrultusunda tüm Avrasya yerel yönetimleri arasındaki işbirliğinin daha da artırılması gerekir” dedi.

‘Yerel Yönetimler Demokrasinin Okuludur’

Devlet Bakanı Faruk Çelik, günümüzde dünya nüfusunun yarıdan fazlasının kentlerde yaşadığını belirterek, Türkiye’de ise nüfusun 4’te 3’ünün kentler de yaşadığını ifade etti. Bu bağlamda halkın taleplerine karşılık vermek, sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü dile getiren Bakan Çelik, “Belediye başkanları sadece kendilerine oy verenlere, kendilerini destekleyenlere değil kentin bütününe hizmet götürmek zorunda. Hizmette ayrım yapma şansları yok. Aynı zamanda yerel yönetimler hoşgörü kültürünün en iyi geliştiği birimlerdir. Bu nedenle de yerel yönetimler aynı zamanda demokrasinin okuludur” diye konuştu.

‘Türkiye Güç Odağı Haline Geliyor’

Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da tarihte bölgesel güç dengelerinin sürekli değiştiğini belirterek, günümüzde ise Avrasya ve özellikle Türkiye ve çevresinde ülkelerin önemli bir odağı haline gelmeye başladığını ifade etti. Şehirlerin de insanlar gibi yaşlandığını ve zamanla değişime uğradığını kaydeden Topbaş, “Bu nedenle kentlerin ruhu bozmadan modernizasyonu ortaya koymalıyız. Halkın beklentilerine en iyi şekilde cevap vermenin en önemli yolu, yönetimde şeffaflığı ve katılımcılığı sağlamaktır” dedi.

‘Sağlıklı Kentler, Ekonomik Olarak Da Gelişiyor’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi de sağlıklı kentlerin oluşması için sosyal ve kültürel dönüşümün de sağlanması gerektiğine değindi. Günümüzde yaşanılabilir, sağlıklı ve ulaşılabilir kentlerin ekonomik olarak da geliştiğine dikkat çeken Zeybekçi, “Bu bağlamda özellikle son yıllarda Türk dünyası belediyeleriyle işbirliklerini artırıyoruz. Küreselleşmeyle birlikte küçük bir köy haline gelen dünyada bilginin paylaşılması ancak bu tür işbirlikleri ile sağlanabilir” diye konuştu.

‘Belediyeler İnsan Hayatının Her Noktasında Var’

AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tandıverdi ise belediyeciliğin bir gönül işi olduğunun altını çizdi. Belediyelerin insanın doğumundan ölümüne kadar hayatın tüm safhalarında hizmet verdiği dile getiren Tandıverdi, “Belediyeler, diğer kamu kurumları gibi belirli zamanlarda halka hizmet veren kurumlar değil. Bu nedenle yerel yönetimler insanın olduğu her mekânda hayatı kolaylaştırıcı çözümler üretmektedirler. Bu doğrultuda son 8 yılda AK Parti olarak yerel yönetimlerde kaynak ve yetki artışını sağlayacak bir dizi düzenlemeler yaptık” dedi.

‘Kentler Ticari Planlamaya Terk Edildi’

Konuşmasında Avrupa kentlerinden örnekler veren Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu ise Türkiye’de son 50 yılda kent çevresindeki peyzajların ihmal edilerek, kentlerin yaratıcılıktan uzak ticari planlamaya terk edildiğini açıkladı

‘Tbb, Mbb Ve Tkb’ye Büyük Görev Düşüyor’

Programın son konuşmacısı ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de yerel yönetimler arasında işbirliğinin önemine değindiği konuşmasında, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği’nin, bu noktada çok önemli bir misyon üstlenmiş olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından organizasyon komitesi tarafından TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı Faruk Çelik ve diğer protokol üyelerine katkıları nedeniyle plaket verildi. Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’ye plaketini verdi. Etkinlik, “Mekansal Planlama Süreci”, Kentsel Koruma”, “Kentsel Dönüşüm Uygulamaları” ve “Kentsel Tasarım” konulu oturumlarının gerçekleştirilmesiyle son buldu.

Previous:

Bolu’nun Engelsiz Çay Bahçesi Yılın Her Ayı Hizmette

Next:

Bolu Kültürü Tanıtıldı

You may also like

Post a new comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.