Antalyalı Anıtını İstiyor

27 Ocak of 2011 by

Dünya denizcilik ve savaş tarihinde ilk uçak gemisini batırma şerefi Mustafa Ertuğrul isimli Antalyalı bir Türk topçusuna aittir.

Birinci Dünya Savaşı esnasında Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Çanakkale geçilmez’ diyerek  püskürttüğü düşman donanması Antalya’yı abluka altına almışken topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker tarafından, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir bozguna  uğratıldı. Bu savaşta gerçekleştirilen taktikler, Harp akademilerinde en başarılı savaş  taktiklerine örnek olarak gösterilmektedir.

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul’un batırdığı savaş gemilerinden Fransızlara ait ‘Paris  II’ batığı, Kemer açıklarında denizin dibinde, Birinci Dünya Savaşından beri sessiz –  sedasız yatarken yine Antalyalı dalgıç – işadamı Mustafa Aydemir tarafından 7 yıllık  bir araştırma sonucu gün ışığına çıkarılmış ‘Ben Bir Türk Zabitiyim’ isimli kitabıyla belgelendirilmiştir.

Yıllar süren araştırma sonucu ‘Paris II’yi batıran askerin Mustafa Ertuğrul olduğunu  tespit etmiş ve bu kahramanın ailesine ulaşmıştır. Ailesinden edindiği belgeleri Türk,  Fransız ve İngiliz askeri kaynaklarınca da doğrulayan Mustafa Aydemir, 2 yıl daha         çalışarak toplam 9 yıllık çalışması sonucu Antalyalı kahraman yüzbaşının savaş yıllarını en ince ayrıntısıyla anlatan ‘Ben Bir Türk Zabitiyim’ kitabından alınan aşağıda ki alıntı (Mustafa Ertuğrul hatıratlarından alınmıştır) tarihimizin bu sayfalarının neden yıllardır gün ışığına çıkmadığının kanıtıdır:

“Yeryüzünün şahit olduğu bütün savaşlarda her Türk zabitinin hayatı tarihi süsleyen ve büyük ulusun göğsünü kabartan destanlarla doludur.

Her biri bir epupeye (efsane) mevzu teşkil edebilecek olan bu şanlı menkıbelerin – ne yazık ki – binde biri bile ne kuvvetli bir kalemin icazı, ne de kudretli bir fırçanın tasviri ile tespit edilmiş değildir.

Bu Türk’ün övünmesini bilmediğinden değil, övünmeyi sevmediğindendir. O, yarattığı harikaları yalnız bir vazife olarak yapar ve onu mahviyetin inziva ve mahremiyeti içinde saklamaktan zevk alır.”

Mustafa Ertuğrul hatıratının bir başka yerinde batırdığı gemiden kıyıya çıkan askerlerle ilgili olarak şunları aktarır: “Yaralarını sarmak için malzememiz ve bilhassa sargı paketlerimiz yok gibi idi. Çeneleri kısılan bu bedbahtların yarasını sarmak için bataryam kahramanlarından bazılarının (Sanki kendilerine öğretilmiş gibi) üst gömleklerini çıkarıp parçaladılar. Onların yaralarını sardılar. Bazıları kaputlarını bazıları ceketlerini çıkarıp çıplak olan Fransız neferlerine giydirdiler. Kucaklarına ve sırtlarına alarak köye taşıdılar.”

Dünya insanlık ve barış anıtı

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul’un batırdığı Fransızlara ait Paris II batığının hemen yanındaki kayalıkların üzerinde ‘Dünya İnsanlık ve Barış Anıtı’nın amacı;

– Paris II ve Alexandra isimli Fransız savaş gemilerinin, Türk Topçu Subayı Mustafa Ertuğrul ve bataryası tarafından Kemer açıklarında batırılması ile burada yaşanan insanlık derslerinin tüm dünyaya anlatılması. Denizden yükselecek olan ‘Dünya İnsanlık ve Barış Anıtı’nın Gelibolu örneğinde olduğu gibi dünya uluslarını kardeşlik ve barış duygularıyla kucaklaması.

– Sadece Antalya ve Kemer’in değil tüm Akdeniz’in sembolü haline gelecek olan anıt ile hem bölgeye sanatsal ve mimari iddiası olan anlamlı bir eser kazandırılacak hem de turizme farklı bir boyut kazandıracaktır.

– Anıt içerisinde oluşturulacak müzede Birinci Dünya Savaşı yıllarına ait, konu ile ilgili bilgilere, belgelere ve savaş objelerine yer verilmesi, böylece tarihimizin nesillere aktarılması ve Türk’ün insani hasletlerinin belgeleriyle başka uluslara da anlatılabilmesi.

Anıtın yapılabilmesi için, devletten, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izinlerin biri hariç izinler alınmış durumda. Sadece Denizcilik Müsteşarlığı’ndan onay beklenmektedir. Müsteşarlığın ileri sürdüğü engeller (balık popülasyonu, ekolojik bozulma, deniz trafiğini aksatma ki bu kayalıklarda fener olmadığından sürekli deniz kazalarına neden olmaktadır)  ilgili kurumlarca bir bir yıkılmışken henüz izin çıkmamıştır.

İzin alma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken ve bir türlü son izin alınamazken 01 / 09 / 2007 tarihinde Maliye Bakanlığı anıt yapılmak istenen yeri (seyir ve sportif amaçlı) ihale ile satışa çıkardı. Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu bu satış şimdilik durdurulmuş durumda.

Dünya İnsanlık ve Barış Anıtı’nın yapılabilmesi için 07 / 01 / 2005 tarihli TC Cumhurbaşkanlığı’nın projeye destek yazısını, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Kemer Belediyesi, Deniz Temiz – Turmepa, Kaptan Cousteau ekibi, TOBB, Deniz Ticaret Odası, İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Antalya Mimarlar Odası, Antalya İş Kadınları Derneği gibi yerel Sivil Toplum Örgütlerinin destek yazıları takip etmiştir.

Ancak halâ izin çıkmamıştır. Neden acaba?

Previous:

Toroslar… Boğa Dağları… Beydağları

Next:

İşsizlik mi Ahlak Erozyonu mu?

You may also like

Post a new comment