Ayna

06 Ekim of 2015 by

Çıplak ayaklarıyla, geçide kadar koştu. Kar soğuğu ile ürperdi. İçi volkan ateşi, gözlerinde çağlayan yaşlar. Umudu çığlık oldu, dolandı dünyayı. Savruldu saçları, rüzgârı kamçıladı şiddetle. ”Artık dönüş yok!” dedi. “Yetti!” Acısı, burukluğu deprem, seller yarattı. Sesi yankılandı dar vadide, döndü yine kendine. “Artık yeter…”

Yüzyıllar önce olduğu gibi, insanın insana kulluğu,

Doğa anaya şiddeti, hüzünlü gözleriyle bakan can dostlara ettikleri,

Bitsin diye…

Yeniden ve bilinçle,

İnsanlık

Yaradılanı, yaradandan ötürü sevsin diye…

Kendini bilsin, diye…

Yok oldu ve yeniden doğdu Hak Erenler…

Turna oldu, göründü yüreklere,

Ağır, ağır yükseldi semâya,

Kanatları, kadim dostluğa paydaş,

Pervane oldu, dâra durdu…

Horasan’a yolcu oldu, Ahmet Yesevi ile yol oldu.

Anadolu topraklarını yeşerten, tüm güneşlerle dem,

Âşıklarla, dört kapı, kırk makamda dost oldu.

Kırklar meclisini gördü, gönül gözü,

Hacı Bektaş’ta ayna oldu, sır oldu.

Tutan ellere kalem, söz oldu;

“ Okunacak, en büyük kitap insandır.”

“ En büyük keramet, çalışmaktır.”

“ İlimden gidilmeyen yolun sonu, karanlıktır.”

Ve tüm dünya insanlarına vasiyetimdir;

“ Eline, beline, diline sahip ol!”

Turnalar yol aldı, Balkan ellerine, Girit, Rodos, Makedonya’ya… Doğudan, batıya. Kuzeyden, güneye barışla ve heyecanla… Abdal Musa oldu adı, bazen Karaca Ahmet, Sarı Saltuk, Düzgün Baba, Can Baba. Pir Sultan’la vücut buldu bazen ve dâhi nice erenlerle…

Yolcu.

Şimdi, beyazlar içinde,

Belinde al kuşak, ayaklar yalın.

Eli, ayna misâli yüzüne dönük

Özünü seyrederek, Hak yolunda semâda…

Gözleri kapalı, savrularak saçları

Dervişlere sevdalı, türkülere yanık,

Paylaşmak, inanmak, arınmak için yeniden,

Elleri, yüreğinin üstünde

Gönlü yıldızlarda, her dem.

Aşk ateşine,

Yeniden Hüü!

Deniz Can  

27.9. 2015

 

Previous:

Yenice’ye Kaçış

Next:

Varış Noktası

You may also like

Post a new comment