Eşme Ayvası

05 Eylül of 2011 by

Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra bitki varlığı ile de oldukça güzel bir coğrafyada yer alan Kocaeli’nin tanınmış lezzetlerinden birisi de Eşme ayvasıdır. Eşme kapama meyve bahçeleri içinde sebzecilik yapılan ender yörelerimizden birisidir.

Beldede üretilen ve beldenin adıyla anılan Eşme ayvası yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da aranan bir meyvedir. Eşme’de yetişen başlıca ayva çeşitleri şunlardır: Bardak ayvası, özellikle Kocaeli’de yetiştirilen, meyvelerin üzeri sık tüylü, eti gevrek, sulu ve mayhoştur.

Demir ayvasının meyveleri ekmek ayvasına göre küçük şekilde toparlaktır. Meyve eti çok sıkı olduğundan bu ad verilmiş olsa gerektir. Ekmek ayvasının aynı ad altında tanınan birçok türü vardır. Bu türlerde meyveler gerek tat ve gerek büyüklük bakımından farklılık gösterir.

Limon ayvasının meyveleri toparlak, sap tarafına doğru uzunca, kabuk limon sarısı renginde, havlı, kalın ve sert, eti; sarımtırak, gevrek, bol sulu ve mayhoştur. Eşme ayvası ise orta – iri, iri, yuvarlak geniş karınlı, sapa doğru daralır. Meyve eti gevrek sulu, mayhoş, boğucu değildir. Sofralık değeri yüksektir.

 

 

Previous:

Barış Akyurt; Kalbinin Sesini Takip Eden Bir Gezgin

Next:

Kars – Iğdır Yolu

You may also like

Post a new comment